जिल्लामा उत्कृष्ट पहिचान बनाउदै आएको एन्जल्स कम्प्युटर इन्स्टिच्युटले दियो, दुई छात्रालाई छात्रवृत्ति

 

पशुपति गिरी

कपिलवस्तु, ०१ कार्तिक ।
बाणगङ्गा ८ बोडगाउँ मा रहेको एन्जल्स कम्प्युटर ट्रैनिङ ईन्स्टिच्युटn] b’O{hgffलाई निशुल्क कम्प्युटर शिक्षाsf] nflu छात्रबृत्ति lbPsf] 5 . d]x]glt / nuglznsf] cfwf/df b’O{hgf 5fqfnfO{ छात्रबृत्ति lbPsf] xf] . जस्मा af]8ufpF a:g] c3f{vfrL 3/ ePsL ?kf lu/L / af0fu+uf * 3/ ePsL ;’:df kf}8]n /x]sf 5g\ . एन्जल्स कम्प्युटर ट्रैनिङ ईन्स्टिच्युटn] k|To]s aif{ b’OhgfnfO छात्रबृत्ति lbb} cfPsf] ईन्स्टिच्युटका डाइरेक्टर शर्माले जानकारी दिनुभयो । बिगत लामो समयदेखि विद्यार्थीको इच्छा र माग अनुसारका कम्प्युटर सम्बन्धि विभिन्न विषयमा सेवा दिदै आइरहेको एन्जल्स कम्प्युटर ट्रैनिङ ईन्स्टिच्युटले अहिले जिल्लामै नयाँ र जिवनपयोगी कोर्शहरु ल्याएको छ। कपिलवस्तु जिल्लाको बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ बोडगाउँमा रहेको यस इन्स्टिच्युटमा अहिले पनि कम्प्युटरका विभिन्न नयाँ नयाँ कोर्श थप्दै विद्यार्थीहरुको लागी सेवा दिदै आइरहेको छ ।परिक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीहरूले खाली समयलाई सदुपयोग गर्दै सीप, दक्षता हासिल गर्न सकिने गरेको ईन्स्टिच्युट ले जनाएको छ । ईन्स्टिच्युटले जिल्लामै कम्प्युटर सम्बन्धि नयाँ नयाँ विषय ल्याइ विद्यार्थीको मन जित्न सफल भएको छ ।परिक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीहरूले खाली समयलाई सदुपयोग गर्दै सीप, दक्षता हासिल गर्न सकिने गरेकाे ईन्स्टिच्युट ले जनाएको छ ।
पाँच वर्षको अवधिमा करिब १५ सय विद्यार्थी लाई कम्प्युटर सम्बन्धि विभिन्न सिप प्रदान गरीसकेको यस इन्स्टिच्युटमा अहिले पनि ३ सय बढी विद्यार्थीहरु विभिन्न कोर्शमा अध्यानरत रहेको इन्स्टिच्युटका डाइरेक्टर शर्माले बताउनु भएको छ । इन्स्टिच्युटमा त्थउष्लन अयmउभितष्यल लगायत विभिन्न परिक्षाहरु हुने गर्दा विद्यार्थीहरुले एन्जल्स कम्प्युटर इन्स्टिच्युट नै रोजाइमा पारेका छन् । कपिलवस्तु सहित छिमेकी जिल्ला अर्घाखाँची, पाल्पा, गल्मी, रुपन्देही लगायत विभिन्न जिल्ला बाट कलेज पढ्न आएका विद्यार्थीहरुले उक्त इन्स्टिच्युट बाट विभिन्न कोर्शहरु गरेको उहाँले बताउनु भएको छ ।”डाइरेक्टर शर्माले भन्नु भयो ” अहिले कम्प्युटरको युग हो त्यसैले हामि विद्यार्थीको माग अनुसारका नयाँ नयाँ विषय ल्याइरहेका छौं। गरिव जेहेन्दार विद्यार्थीको लागि अझ छुटको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।” उहाँले भन्नुभयोअहिले एन्जल्स कम्प्युटर ट्रैनिङ ईन्स्टिच्युटमा अफिस प्याकेज, ग्राफिक, एकाउन्टिङ र भिडियो ग्राफिक लगायत विभिन्न विभिन्न कोर्षहरुको कक्षाहरू संचालन भैरहेको ईन्स्टिच्युटका डाइरेक्टर राहुल शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार