कक्षा ११ को रजिस्ट्रेसन आवेदन फाराम खुल्यो (सूचना सहित)

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यलयले रजिस्ट्रेसन आवेदन फाराम खुला गरेको छ । शैषिक सत्र २०७९ ०८० मा कक्षा ११ मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरुका लागि रजिस्ट्रेसन आवेदन फाराम खुला गरेको हो ।

 

रजिष्ट्रेसन आवेदन फारम बपतको रकम पौष १५ गतेसम्म बोर्डमा बुझाउनुपर्ने छ र सो समयमा रकम दाखिाला गर्न नसक्नेले विलम्ब शुल्क सहित पुष मसान्त सम्म दाखिला गर्नुपर्ने छ । साथै माघ १५ गतेभित्र सम्बन्धित विद्यालयले बैङ्क भौचर र रजिस्ट्रेसन आवेदन फारम बोर्डको सम्बन्धित कार्यलयमा बुझाउनु पर्ने छ ।

 

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार